ET VOLS APUNTAR AL CAU?

Per entrar al cau cal en primer lloc cal fer la preinscripció. Les preinscripcions les fem conjuntament amb els altres caus de Girona: AEIG Sant Narcís, AEIG Pare Claret i AEIG Joan Pons. Es fan tots els caus de la ciutat junts per intentar que cap infant o jove es quedi sense anar al cau. És per això que en el formulari demanem que es posi un ordre de prioritats dels caus on es vol anar.

Per a determinar quins infants i joves entren al cau es tenen en compte les prioritats i les places que ofereix cada agrupament. També es tenen en compte els criteris i les prioritats de cada agrupament per a l’admissió. Si teniu dubtes sobre els criteris podeu contactar amb l’agrupament per correu.

Les preinscripcions comencen a finals de curs i només són necessàries pels infants o joves que NO formen part del cau. Per tant, també han de fer la preinscripció els germans de nens i nenes que ja formin part de l’agrupament.

Les assignacions de les places es donen a conèixer al llarg del juliol i és cada agrupament que informa per correu a les famílies o els tutors. Aquest correu s’envia tant si els infants han entrat a l’agrupament com si no.

Un cop rebut el correu d’admissió s’haurà de fer la inscripció.

COM FER LA INSCRIPCIÓ?

Tots els infants i joves que volen formar part de l’agrupament han de fer la inscripció presencial a mitjans de setembre. Les dates i els horaris es diuen per correu a les famílies.

Aquell dia cal portar tots els documents firmats i un per cada fill o filla en cas que més d’un formi part del cau:

  • Fotocòpia del DNI per tots els que en tinguin.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Fotocòpia del carnet de vacunes
  • Full d’inscripció MEG
  • Full drets d’imatge
  • Dades pel cobrament de la quota