Tots els caps de l’agrupament ens trobem un cop al mes, en el Consell. Allà és on prenem les decisions, parlem de com estan anant les unitats i tots els altres temes o debats que puguin sorgir. Bàsicament, és el lloc que ens permet fer funcionar el nostre agrupament.

A banda d’això, en el nostre funcionament també són molt importants les comissions. Els caps formem part de les comissions i cada una d’elles té un objectiu diferent. Unes són de caràcter, com per exemple, la de comunicació, la de cohesió de caps, la de vincular per educar o la de recursos. En canvi, d’altres són més puntuals com Barraca, tendes, farmaciola o Xampminyons. La majoria de comissions estan formades pels caps, encara que també tenen un paper molt important les famílies.

 

Curs 2019-2020