Fa temps que com a agrupament ens vam plantejar la idea de canviar el nom del cau de “AEIG Santa Maria de Vista Alegre” a “AEIG Vista Alegre”. Per a fer el canvi es van fer unes votacions on hi van participar infants i joves, famílies i caps. En els tres grups (infants/joves, famílies i caps) la proposta del canvi de nom ha estat votada per majoria, i també en el global dels vots també surt majoria. Concretament, dels 133 vots totals un 68% dels vots han estat a favor del canvi de nom. 

Així doncs, oficialment ens passarem a dir “AEIG Vista Alegre”.