Els Rangers i Noies Guia ens en anem d’excursió aquest diumenge!